«تله بدهی»، توطئه غرب علیه روابط چین و آفریقا


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین و رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در نشستی خبری ادعای بی‌اساس موسوم به «دام بدهی» را در آفریقا رد کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998067/%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7