تاکید چین بر حفظ و گسترش همکاری و ارتباط با روسیه


تهران – ایرنا – وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای گفت که پکن قصد دارد ارتباطات خود را با فدراسیون روسیه در سطح بالایی حفظ کند و حمایت متقابل را شرط لازم برای توسعه بیشتر هر دو کشور می داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955184/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87