باز کردن قفل بهبود کیفیت: چگونه مشاوران آماری به تولیدکنندگان کمک می کنند تا فرآیندهای خود را بهینه کنند

از آنجایی که تولیدکنندگان تلاش می کنند تا انتظارات مشتریان را برآورده کنند و در اقتصاد جهانی امروز رقابتی باقی بمانند، باید به طور مداوم محصولات با کیفیت بالا تولید کنند. با این حال، دستیابی به این هدف می تواند چالش برانگیز باشد.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97380-unlocking-quality-improvement-how-statistical-consultants-help-manufacturers-optimize-their-processes