بازرسی خودکار مبتنی بر اسکن برای کنترل فرآیند تکرار شونده

PCMM‌های خودکار با نرم‌افزار بازرسی مناسب، طرح‌های بازرسی قابل تکرار و درخواستی کاربر را ارائه می‌کنند که می‌توانند به سرعت و به راحتی با استفاده از هر فناوری اندازه‌گیری سه بعدی در سراسر شرکت تولیدی تنظیم و اجرا شوند.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97050-automating-scan-based-inspection-for-repeatable-process-control