بازدید ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده آمریکا از کره جنوبی


تهران- ایرنا- فرماندهی نظامی آمریکا در اقیانوس آرام، امروز یکشنبه در اقدامی برای نمایش قدرت و هشدار به کره‌شمالی اعلام کرد که یک ناوشکن مجهز به موشک هدایت شونده این کشور هفته گذشته از جزیره جنوبی ججو در کره‌جنوبی بازدید کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048551/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C