افزایش دوره خدمت نظام وظیفه در تایوان به بهانه تهدید چین


تهران- ایرنا – رسانه های تایوان خبر دادند که دولت این کشور قصد دارد امروز (سه‌شنبه) دوره خدمت نظام وظیفه اجباری را به بهانه تهدید فزاینده چین، از چهار ماه به یک سال برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981589/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86