اتوماسیون و دیجیتالی شدن یکپارچگی را برای مونتاژ الکترونیک به ارمغان می آورد

وقتی صحبت از بازرسی می شود، انسان ها کار بسیار خوبی انجام می دهند. ما برای تشخیص تفاوت‌ها به حواس خود متکی هستیم و اگر چیزی تغییر کند، سازگار هستیم و می‌توانیم به تنهایی تصمیم‌گیری سریع بگیریم. همچنین آموزش و یادگیری با مثال آسان است.

منبع: https://www.qualitymag.com/articles/97321-automation-and-digitization-brings-consistency-to-electronics-assembly