آمریکا یک فروند زیردریایی هسته‌ای راهبردی را به کره جنوبی اعزام می‌کند


تهران- ایرنا- رسانه‌های کره‌جنوبی گزارش دادند ارتش آمریکا قصد دارد با هدف تقویت «چتر هسته‌ای» یک فروند زیردریایی اتمی راهبردی خود را همزمان با اجلاس گروه هفت (G۷) در هیروشیما به کره‌جنوبی اعزام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100828/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85