آغاز اجلاس سران آسه آن در اندونزی، اهداف و برنامه‌ها


تهران- ایرنا – چهل و دومین اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) امروز چهارشنبه در ایست نوسا تنگارا اندونزی با محوریت اهمیت آسه آن به عنوان مرکز رشد اقتصادی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106950/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7