آتش سوزی در یک بیمارستان پکن جان ۲۱ نفر را گرفت


تهران – ایرنا – آتش سوزی مهیب روز سه شنبه در یک بیمارستان پکن پایتخت چین جان ۲۱ نفر را گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087262/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA